Werkvoorbereider Ovenbouw

Home / Vacature / Werkvoorbereider Ovenbouw

Vacature #:

522

Categorie
 • Energietechniek
 • Industrie
 • Maintenance
 • Mechatronics
 • QA/QC
 • Warmte
 • Werktuigbouwkunde
Type
 • Full Time
Locatie
 • Omgeving Gouda

Het zorgdragen voor een optimale technische/organisatorische voorbereiding van meerdere kleine projecten / opdrachten of één groter (complex) project.

 TAKEN

 • Verzorgen in overleg met de projectverantwoordelijke van voldoende materialen en materieel om de projecten zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen.
 • Ondersteunen van projecten.
 • Zelfstandig of in teamverband opstellen van (detail)planningen en schema’s met betrekking tot materialen, materieel, etc. om een optimale projectvoortgang te realiseren.
 • Opstellen, in samenwerking met de Projectleider en de KAM-functionaris, van een plan van aanpak, samenstellen van de project-/ montagemappen en het inventariseren van de projectrisico’s.
 • Aanleveren van werk- en detailtekeningen.
 • In overleg met de projectleiders en/of de Business Development Manager maken van calculaties en warmteberekeningen t.b.v. uit te brengen offertes.
 • Maken van benodigde projectdocumentatie, zoals inspectie testplannen, installatie-instructies, etc.
 • Verstrekken van benodigde informatie aan de afdeling Engineering en het controleren en coördineren hiervan.
 • Bewaken van levertijden.
 • Archiveren van projectinformatie, zoals e-mails, tekeningen, overige correspondentie, etc.
 • Bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en documentatie vastleggen.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers (in overleg met Inkoop) op het gebied van bestellingen van materialen, levertijden, prijzen en (innovatieve) ontwikkelingen.
 • Uitvoeren van andere taken die redelijkerwijs tot de functie behoren in het belang van de onderneming.
 • Werken volgens voorschriften en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

 

Veiligheid & Milieu

 • Zorgdragen dat het materiaal en materieel voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.
 • Direct na beëindiging van de werkzaamheden ervoor zorgen dat de werkplek veilig en zo schoon mogelijk wordt achtergelaten.
 • Onmiddellijk op de hoogte brengen van de direct leidinggevende als:
  • een onveilige en/ of ongezonde situatie of -handeling wordt gesignaleerd
  • zich een incident heeft voorgedaan

 

 VERANTWOORDELIJKHEDEN / BEVOEGDHEDEN

 • Bestellen van materialen en middelen, eventueel i.o.m. de betreffende projectleider.
 • Aanspreken van leveranciers op hun prestaties.
  • Signaleren en prijzen van meer- en minderwerk.
 • Zorgen voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden.
 • Zorgen voor een pro-actieve houding t.a.v. de uit te voeren werkzaamheden oftewel de zogenaamde ‘haal- en brengplicht’.

 

 ERVARINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

 • MBO niveau of gelijkwaardig.
 • Vakgerichte opleidingen zoals tekenprogramma’s, etc.
 • Certificaat Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA).
 • In staat zijn (ovenbouwkundige) tekeningen te lezen.
 • Kennis van Microsoft Office en relevante programmatuur
 • Optioneel: MS projects, EHBO, BHV
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk, Nederlands, Duits en Engels.
 • Specifieke kennis van ovenbouwkundige constructies en –werkzaamheden.
 • Goede contactuele eigenschappen (zowel richting klant als eigen personeel en onderaannemers).
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Solliciteer

Velden met (*) zijn verplicht.

Bij het versturen van uw sollicitatie gaat u akkoord met onze privacy verklaring.